"To z ubrań wytrząsanie ciał
Bo traci właśnie kształt wymierny
Każdy kto kiedyś kształt swój miał
To z ubrań wytrząsanie ciał"

                                                                                         (Rozstrzelanie, 1980)

Powrót