"To tylko rozstrzelanie cieni
Wbijanie w ścięty wapnem świat
Nie ma już trawy słońca kamieni
To tylko rozstrzelanie cieni"

                                                                                                  (Rozstrzelanie, 1980)

Powrót