"Chaos nade mną i chaos pode mną 
Dla wszystkich prócz mnie jest mozaiką tajemną
Ukrytych zamiarów, przeznaczeń i czarów
Gdy ciemność
Pochłania jednako i plebs i Cezarów."

                                                                                                    (Astrolog, 4.12.1991)

Powrót