"Wiszą zdrajcy takie czasy
Będą wisieć przez dni parę
Wrony drzeć z nich będą pasy
Jak się drze sztandary stare"

                                                                                         (Wieszanie zdrajców, 1980)

Powrót