"Czuję jak blednie moja twarz błazeńska
Właśniem przeczytał o stracie Smoleńska
Ale gdzie Smoleńsk gdzie Kraków"

                                                                                     (Stańczyk , 1980)

Powrót