"Wiosenny dzień - zapach lip
Po deszczu ulica l¶ni
Stuk podków i siodeł skrzyp
Koń wiosnę poczuł i rży"

                                                                                            (Wiosna 1905, 1980)

Powrót