"Łotrów w bród, chętnych do ofiary - mało.
Na Wzgórzu Kaźni wznoszą się Trzy Krzyże"

                                                                                                                (Pejzaż z trzema krzyżami, 10.03.1989)

Powrót