"Kto siê tej wody chocia¿ raz napije
Tego oplot± jadowite ¿mije
Nie zazna serce normalnego bicia
Ni chwili my¶li spokojnej za ¿ycia."

                                                                                                 (Zatruta studnia, 1980)

Powrót