"Mróz tak siarczysty że palce zagina 
Lecz tam gdzie studnie pod lodowce wbito
Ciałami zmarłych przetrawiona glina
Cieczą zdrój jasny syci jadowitą"

                                                                                                            (Zatruta studnia, 1980)

Powrót