"To czego nie ma jest portretem księcia"
                                                                                                   (Książe, 1979)

Powrót