"Kapłanki dyscypliny bez odstępstw, bez wyjątków
Pilnują nas bez przerwy żółtymi powiekami,
Byśmy - nieobliczalni, skąpani jak we wrzątku,
Znów - życia nienażarci - nie stali się chłopcami
I świata nie zaczęli urządzać od początku."

                                                                                                                            (Portret zbiorowy we wnętrzu , 20.12.1991)

Powrót