"Chłopski taniec, dworskie łaski,
Ciężar jąder plącz krok; (...)"

                                                                                                                   (Sąd nad Goyą, 27.07.1999)

Powrót