"Korsykanin zmywa z tronów
Zabobonów ciemną ciecz -
Grzebie w trzewiach wyzwolonych
Lepki od wolności miecz. (...)"

                                                                                                               (Sąd nad Goyą, 27.07.1999)

Powrót