"Sępio wzrok królewski ¶wieci
Nad jedwabnym łupem szat (...)"

                                                                                                                  (S±d na Goy±, 27.07.1999)

Powrót