"Wachlarzami nietoperzy 
Popió³ z sierry zmiata wiatr; (...)"

                                                                                           (S±d nad Goy±, 27.07.1999)

Powrót