"Księżnej Alby władczość warg(...) "
                                                                                                            (Sąd nad Goyą, 27.07.1999)

Komentarz Komentarz

Powrót