"Oklapł czas"
                                                                       (Dali, 1978)

Powrót