"Ludzie słabi, ludzie bezradni
Odstający w tłumie łyżwiarzy
Piruetem na mroźnej zapadni
Ocalają barwy swych twarzy
Niewidoczni, nieważni, niezgrabni. (...)

Zgrzyta łyżwa, trzeszczy przyszła kra...
Życie trwa."

                                                                                                                             (Pejzaż zimowy, 18.12.1991)

Powrót