"Padają anioły Czernieją w locie
Skrzydła im schną rosną ogony
Rozłażą się zaraz po ziemi
Pokraki z okrutnym uśmiechem
Niebo wysokie nad nimi
A w nich otchłanie piekieł"

                                                                                                (Wóz siana, 1977)

Powrót